Z Życia Oddziałów

Dawid Bukalski

3 lutego 2018 młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej po raz kolejny bawiła się na balu ostatkowym zorganizowany przez oddział KSM w Szydłowcu.

Motywem przewodnim balu karnawałowego był świat baśni i postaci z bajek. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą, której przewodniczył Asystent oddziału KSM w Szydłowcu Ks. Norbert Skawiński. Homilię wygłosił Ks. Grzegorz Łabądź – Diecezjalny Asystent KSM. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy udali się do pobliskiej szkoły podstawowej przy ulicy Folwarcznej, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie balu poprzez przywitanie wszystkich oddziałów na czele z Księżmi asystentami oraz Pana Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, a następnie odtańczeniu tradycyjnego Poloneza. W balu wzięło udział około 80 osób, z takich oddziałow jak: Szydłówek, Gózd, Kozia Góra, Suchedniów, Grabatka-Letnisko, Gowarczów, Wysoka, Bielicha i Wolanów. Podczas spotkania nie zabrakło licznych integracyjnych gier i zabaw. Jedną z nich było karaoke. Każda z utworzonych wcześniej grup losowała jedną spośród przygotowanych wcześniej bajkowych piosenek, po którkim przygotowaniu zespoły musiały zaśpiewać wylosowany utwór przed publicznością. W jury zasiedli między innymi członkowie zarządu KSM Diecezji Radomskiej. Każdy oddział otrzymał podziękowanie za przybycie, jak również wyróżnione zostały 3 osoby za najlepszy strój ze świata bajek. Zabawa podczas balu przebierańców miała na celu uświadomić młodym ludziom, że można się dobrze bawić nie rezygnując ze swoich wartości.

 Sekretarz oddziału KSM w Szydłowcu Aleksandra Sztachera

Dnia 21 stycznia 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu uczestniczyliśmy wraz z Akcją Katolicką w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym. Rozpoczęliśmy je od podsumowania pracy AK i KSM w ubiegłym roku formacyjnym. KSM zaprezentował filmik reasumujący akcje, które miały miejsce w 2017 roku. W trakcie tej części spotkania podziękowano Panu Jerzemu Skórkiewiczowi za dwie kadencje prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Diecezji Radomskiej. Biskup radomski Henryk Tomasik oficjalnie wręczył akt powołania Teresy Połeć na prezesa zarządu DIAK Diecezji Radomskiej. Po wspaniałym rozpoczęciu wszyscy udaliśmy się do Kaplicy na najważniejszy punkt dnia, czyli  Eucharystię, której przewodniczył nasz Pasterz, Biskup Henryk Tomasik. Ostatnią częścią wspólnego spotkania była  modlitwa, połamanie się opłatkiem 
i złożenie życzeń w seminaryjnym refektarzu. Następnie członkowie KSM przeszli na jedną
z większych auli w WSD. Tam omawialiśmy sprawy bieżące oraz najbliższe plany i zadania. Przez cały dzień towarzyszyła nam ciepła, wręcz rodzinna atmosfera. 
Bardzo gorąco gratulujemy nowej Prezes zarządu DIAK, Pani Teresie Połeć i życzymy samych sukcesów i owocnej pracy! 

 

Wspomnienie Osoby i Pożegnanie

Ś.P. Księdza Kanonika Ryszarda Szczęśniaka

Pierwszego Asystenta Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej

Świętej Pamięci Ksiądz Kanonik Ryszard Szczęśniak, dla młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży po prostu Ksiądz Ryszard, a bardzo często nawet Ksiądz Rysio, bo wszystkim był tak bliski, że tak ciepło się do Niego zwracaliśmy.

Na początku lat 90-ych poprzedniego wieku, kiedy reaktywowano w Polsce Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ksiądz Biskup Edward Materski wyznaczył i powołał Księdza Ryszarda na Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej. Ksiądz Ryszard razem z Księdzem Biskupem i - na początku niewielką grupą młodzieży, tworzył reaktywowane struktury Diecezjalnego KSM. Współpracował wtedy z pierwszym Zarządem Diecezjalnym KSM, ale także z księżmi asystentami oddziałów parafialnych i z tymi oddziałami. W okresie działania Księdza Ryszarda w KSM struktury Stowarzyszenia w Diecezji Radomskiej urosły do kilkudziesięciu oddziałów i kilkuset ich Członków.

Był to czas, kiedy w naszym kraju bardzo mocno rozwijały się dążenia wolnościowe ludzi,

w szczególności młodych ludzi, jak zwykle z największym temperamentem i kreatywnością, charakterystycznymi właśnie dla lat młodzieńczych.

Ksiądz Ryszard był wtedy także katechetą i diecezjalnym wizytatorem katechetycznym. Dobrze wiedział, że jest to wielka okazja, aby zagospodarować wszechobecną i bardzo popularną wolność życia społecznego do aktywności na rzecz wartości podstawowych i fundamentalnych, budowanych na chrześcijaństwie, niosącym przesłanie szacunku do ludzi i służby Panu Bogu.

Ksiądz Ryszard miał tę zdolność, że potrafił pokazywać Boga właśnie w drugim człowieku. Dla ludzi młodych to właśnie było ważne. Łatwo jest przemawiać z wysokiej ambony słowami pełnymi teologicznych sformułowań. Trudniej jest pociągać drugiego człowieka do życia wielkimi ideałami. Istotnym było to, że Ksiądz Ryszard właśnie pokazywał najpierw wartość drugiego człowieka, jego akceptację i poszanowanie, budowanie wzajemnych relacji, wzajemny szacunek i przyjaźń, służbę innym ludziom, samorealizację w życiu codziennym poprzez umiejętność życia wspólnotowego, rozwijanie wolności i kształtowanie swojej aktywności z poszanowaniem praw i wolności innych ludzi. Właśnie takie podejście bardzo przemawiało do młodzieży.

Chyba nie do końca byliśmy wtedy świadomi tego, że w ten sposób uczymy się Pana Boga obecnego tu na Ziemi, pośród nas, Pana Boga obecnego w innych ludziach.

Podstawowym sposobem działania Księdza Ryszarda była ogromna życzliwość do każdego człowieka. Jako młodzież skupiona wokół Niego wiedzieliśmy, że troszczy się nie tylko o nas samych, ale o każdą osobę, o której mówi, z którą rozmawia czy współpracuje w różnych sprawach. Oczywistym było dla nas, że Ksiądz Ryszard nie miał wrogów. Wszystkich traktował z dużym szacunkiem. Jeśli jakieś Jego relacje układały się gorzej to potrafił pokazać tej drugiej osobie, że niej jest jej wrogiem i budował rodzaj zdrowego dystansu nie naruszającego godności tej drugiej osoby, tworzył rodzaj takiego trochę stawania jakby z boku, żeby pokazać, że nie jest żadnym przeciwnikiem i jednocześnie nie zamierza narzucać swoich poglądów czy sposobów działania.

Ksiądz Ryszard był bardzo dobrym organizatorem. Zawsze potrafił do maksimum wykorzystywać czas i inne dobra do działania na rzecz szczytnych celów. W pracy z nami w KSM, ale i wcześniej - w strukturach parafialnych, bardzo często był inspiratorem i organizatorem wielu imprez rozwojowych i formacyjnych. Były to wszelkiego typu spotkania i koncerty okolicznościowe, pielgrzymki, obozy formacyjne i szkoleniowe, akcje pomocowe itp. Potrafił bardzo dobrze organizować ludzi, wykorzystując różnorodne ich talenty. Wszyscy znali Jego życzliwość i z taką samą życzliwością chętnie mu zawsze pomagali w Jego inicjatywach. Wiele osób było jednocześnie bardzo wdzięcznych, że Ksiądz Ryszard zauważał ich talent i umożliwiał im udział w wielkich i ważnych wydarzeniach.

  1. stycznia, w środowe przedpołudnie rozdzwoniły się telefony z informacją: "Ks. Rysio nie żyje. Niemożliwe! Tak nagle..."

Powróciły wspomnienia... Osiedle Planty w Radomiu, prowizoryczna kaplica i drewniany barak na placu budowy. Tam wtedy spotykał się Zarząd Diecezjalny KSM, tam mieściło się nasze biuro, tam spotykała się młodzież, by podejmować kolejne zadania... u boku swojego Ks. Asystenta. W ciągu kilku lat w tym samym miejscu powstał duży wspaniały Kościół, a radomski KSM stał się jednym z największych i najprężniejszych w kraju. To ogromna zasługa Księdza Ryszarda.

Po latach działania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, każdy z nas – już seniorów KSM, poszedł swoją drogą życiową. Założyliśmy rodziny, wychowujemy dzieci, pracujemy zawodowo, mieszkamy w różnych miastach Polski, a nawet poza jej granicami. Pozostały w nas doświadczenia wielu lat formacji, nauki i rozwoju w strukturach KSM. Pozostały najlepsze chyba życiowe wspomnienia. Pozostały przyjazne relacje. Wszystko to, jest bardzo pomocnym bagażem życiowego doświadczenia, z którego będziemy korzystać do końca życia.

Czujemy wdzięczność również za to, że Ksiądz Ryszard wielokrotnie wpisywał się swoją obecnością w naszą dorosłość. Był świadkiem naszych ślubów, poznawał te nasze nowe rodziny, z wielką otwartością słuchał o naszych radościach i wyzwaniach, jakich się podejmujemy. Pozostawał wierny tym owocnym relacjom, jakie nas łączyły.

Dzięki ofiarnej i zaangażowanej pracy Księdza Ryszarda, pierwszego Asystenta Diecezjalnego KSM, życie wielu młodych ludzi nabrało innego, lepszego i bardziej efektywnego wymiaru. Oczywiście przełożyło się to na życie ich późniejszych rodzin, a także struktur zawodowych i społecznych, w które przez lata swojego dorosłego życia KSM-owicze się zaangażowali. Śmiało zatem można powiedzieć, że poprzez swoje życie i oddaną służbę Ksiądz Ryszard bardzo mocno przysłużył się Bogu i Ojczyźnie.

Księże Ryszardzie,

Dziękujemy Ci za wszystko.

Dziękujemy za świadectwo wiary, wytrwałości, oddania i poświęcenia.

Ty w nas zawsze wierzyłeś. Za to wszystko jesteśmy Ci bardzo wdzięczni.

Spoczywaj w Pokoju.

KSM-owicze, seniorzy KSM Diecezji Radomskiej

Radom, 20 stycznia 2018 roku

Dzień pogrzebu

17 stycznia 2018 roku w wieku 58 lat zmarł ks. Ryszard Szczęśniak. Pochodził z Głogowa (gmina Wieniawa). Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1984 roku w Radomiu. Od sierpnia 2012 roku był proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Bielisze. Wcześniej pracował jako wikariusz w parafiach: Petrykozy i Chrystusa Króla w Radomiu. Od 1991 roku był wizytatorem katechetycznym, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej. W 1995 r. biskup Edward Materski mianował go proboszczem parafii Chrystusa Nauczyciela na Osiedlu Planty w Radomiu, gdzie zbudował kościół parafialny.

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 20 stycznia o godz.10.00 w kościele parafialnym w Bielisze, a o godz. 12.30 w rodzinnej parafii w Mniszku, podczas tej uroczystości zostanie wystawiony poczet sztandarowy KSM. Ksiadz Asystent zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.*zdjęcie radio plusradom

W dniu 10 listopada 2017 roku. 10 osobowa delegacja KSM naszej diecezji brała udział w dyskusji patriotycznej poprowadzonej w ramach programu telewizji TRWAM ,,Westerplatte Młodych" oraz w transmisji ,,Rozmowy niedokończone" emitowanej przez Radio Maryja. Młodzi mogli wypowiedzieć się w niezwykle ważnym ale także bardzo trudnym temacie jakim jest patriotyzm. Dokładniejsza relacja już wkrótce na naszej stronie internetowej.

15 oraz 16 września w Radomiu miały miejsce dwa ważne wydarzenia w diecezji- Forum i Apel Młodych. Nie zabrakło tam ksmowiczów. Forum młodych ubogaciła nasza prezentacja, którą przedstawił Prezes KSM Dawid Bukalski. Następnego dnia przed Urzędem Miasta, przy jednym z namiotów należących do różnych wspólnot, prezentowaliśmy i dawaliśmy świadectwo, zachęcając tym sposobem młodzież do przystąpienia lub założenia przy parafii wspólnoty KSM. Młodych przyciągnęliśmy tańcem oraz śpiewem. Wielu z nich chętnie włączyło się do zabawy. Wieczór ubogaciły występy Siewców Lednicy i Młodych z Winkiem. Nie zbrakło także modlitwy. Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wraz z naszym pasterzem ks. biskupem Henrykiem Tomasikiem. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim. Było to piękne spotkanie, a także doświadczenie bliskości Pana Boga i bliźniego.

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji radomskiej wzięli udział w I Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym.

Kongresowi przyświecało hasło: „Różaniec ratunkiem dla świata”. Młodzi z diecezji radomskiej poprowadzili wieczorną adorację, która rozpoczęła nocne czuwanie w kaplicy Cudownego Obrazu.

- Stajemy dziś i my młodzi, aby móc rozpocząć modlitewne czuwanie podczas 300. rocznicy koronacji Twego jasnogórskiego wizerunku. Pragniemy przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie - deklarował Dawid Bukalski, prezes KSM diecezji radomskiej.

- Przybywamy do Ciebie, Maryjo, jako przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ziemi radomskiej. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski i prosimy, aby nasze serca i umysły były kształtowane w taki sposób, abyśmy byli solą tej ziemi, potrafili służyć Bogu i ojczyźnie, a szczególnie Twojemu Synowi. Aby nasze serca były zawsze Jemu oddane, jak tej, z którą tu przybyliśmy, bł. Karoliny Kózkówny, naszej patronki - tymi słowami rozpoczął czuwanie ks. Grzegorz Łabądź, diecezjalny asystent KSM. Zakończył je błogosławieństwem relikwiami bł. Karoliny, które młodzi przywieźli ze sobą na Jasną Górę.

- Podczas nocnego czuwania pochylaliśmy się nad przesłaniem słów Ślubów Jasnogórskich złożonych 26 sierpnia 1956 roku: "Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym" - dodaje Anna Wisowata, zastępca prezesa KSM diecezji radomskiej.

Strona 1 z 3
Top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów... More details…